Bakgrunn/ Behov

Vi viser til Leve hele livet reformen 5.3 Generasjonsmøter (side90).  «For å stimulere, utvikle og videreutvikle flere gode møteplasser, er det viktig at kommunene tilrettelegger for et tettere samarbeid mellom generasjonene.» . Vi ser en tydelig mangel på gode møteplasser på tvers av generasjoner utenfor institusjoner i Oppegård kommune. Festivalen skal derfor være i offentlig rom i kommunen for å nå ut til folk flest. Aktivitetsfestivalen kan være med på å stimulere til frivilligarbeid innad i kommunen og bevisstgjøring av generasjonsmøter. Aktivitetsfestivalen kan bidra til å redusere ensomheten blant eldre, og øke et sosialt samvær i samfunnet. Tanken er å skape en årlig aktivitetsfestival, som kan bidra til et langvarig samarbeid mellom skoler og sykehjem.

I Leve hele livet reformen legges det vekt på at: «Et viktig utgangspunkt for generasjonsmøter er troen på at vi alle har noe å lære av hverandre.»  Derfor skal Aktivitetsfestivalen tilrettelegge for aktiviteter som inviterer til fysisk utfoldelse og generasjonsfelleskap hvor kunnskap og erfaringer deles.  Vi ser behov for å involvere nærmiljøet og skape et godt samarbeid med lag, foreninger og lokale aktører i hele kommunen i framtiden.  Vi sørger for å knytte kontakt med ressurspersoner som kan hjelpe oss i gjennomføringen av arrangementet.  Vi har allerede gjort avtaler under frivilligbørsen som gjør det mulig for oss å gjennomføre prosjektet våren 2019. Vi begynner nå med markedsføring gjennom aviser og sosiale medier, plakater og flyers. Og vi håper Ordfører kan delta på arrangementet.