Ukraina og Russland er oppe i en bitter konflikt som truer freden i Europa. En gang i tiden var det som i dag er Ukraina og det som i dag er Russland tett sammenvevet, og i middelalderen var Kiev sentrum i den russiske stat. Etter den mongolske erobringen i 1240, utviklet dagens Ukraina og datidens Moskva-stat seg som to distinkte enheter, med ulike språk, ulike politiske kulturer og – med ulik binding til øst og vest. Halvor Tjønn vil forklare alt dette, og samtidig ta for seg hovedtrekkene av hvordan dagens Ukraina fungerer på godt og ondt. Krigen til tross, er det lyspunkter å spore i utviklingen av landet?