Italia er et land som er delt i to, sier Yngve Kvistad. I hundre år har det rikere nord sett ned på sine fattige fettere i sør, og en velstandsutvikling som har gått fra vondt til verre. Ved det sterkt populistiske valget i mars ble det innvandrings-fiendtlige partiet Lega størst i nord, mens Femstjernersbevegelsen under ledelse av klovnen Beppe Grillo ble den dominerende i sør. Ifølge Kvistad må dette leses som et svar på 150 års utnytting og utbytting av Sør-Italia. Hvordan skal vi forstå Italia og italienerne? VG’s Yngve Kvistad gir svaret.