Festlokale - Samfunnshuset

Festlokalene i tredje etasje i kolben drives av Samfunnshuset Kolbotn SA, eies av rundt 85 lag og foreninger og drives på non profit basis. For leie av festlokaler kontakt daglig leder: Sonja Nordby

Tlf: 66 80 14 21
Fax: 66 80 56 07
E-post: post@samfunnshuset.no

Nettside: http://www.samfunnshuset.no/

ikon_nyhetsbrev.jpg

ikon_gavekort.jpg

ikon_ebillett.jpg

Har du tid til å svare på vår markedsundersøkelse?