Festlokalene i tredje etasje i kolben drives av Samfunnshuset Kolbotn SA, eies av rundt 85 lag og foreninger og drives på non profit basis. For leie av festlokaler kontakt daglig leder: Sonja Nordby

Tlf: 66 80 14 21
Fax: 66 80 56 07
E-post: post@samfunnshuset.no

Nettside: http://www.samfunnshuset.no/