Pris foredragspakker 2019 Edit.jpg


Pakkene inkluderer leie av sal i inntil 6 timer.* Gjelder for leietagere med kulturelt og ideelt formål

Når prisen for leietagere med kulturelt og ideelt formål benyttes, forutsettes det at rigging av bord, stoler etc. foretas av leietager.

Lyd inkluderer:
Inntil 6 mikrofoner hvorav 4 kan være trådløse (sal 1)
Inntil 4 mikrofoner hvorav 2 kan være trådløse (sal 2, kino)

Lys inkluderer:
Salslys (kino)
Salslys og enkelt scenelys (sal 1, sal 2)

Leietager medbringer selv laptop. Dersom prisen inkluderer tekniker under gjennomføring kan arrangementet avvikles på Kolben kulturhus' laptop.