Jubileumsboken kommer!

Jubileumsboken «Oppegård blir til» lanseres torsdag 13. november kl. 19.00 på biblioteket. Alle seks forfatterne kommer. Leder av bokkomiteen, tidligere ordfører i Oppegård Tore Haugen sier at boken gir svar på hvorfor det ble som det ble her i Oppegård.

Tore haugen med jubileumsboka. Boka lanseres 13. november  kl. 19.00 i biblioteket.LANSERING. Tore Haugen med jubileumsboken. Boka lanseres 13. november  kl. 19.00 i biblioteket. (foto: Jan Walbeck)

Bokens innhold er historien om hvordan Oppegård ble til, og det ble også tittelen på boken. Haugen forteller videre at det er blitt en solid og interessant bok av anerkjente forfattere. Boken har i tillegg 370 nye og gamle bilder. Noe av det som ga mest hodebry for bokkomiteen var å skaffe gode illustrasjoner. Dette har komiteen brukt mye tid på.

- Vi hadde masse bilder, men mange av bildene var av dårlig kvalitet, sier Haugen. Vi måtte lete etter originalene, og spesielt bildet av Jan Baalsrud og kong Haakon sammen, som vi ønsket å ha i boken. Mange av de historiske bildene bokkomiteen har fått tilgang på er fra Oppegårds innbyggere. Flere av disse bilder er også brukt i boken.

Fra liten til stor kommune

Det er 50 år siden forrige bok om Oppegårds historie. Som et lite apropos var det i 1965 9.252 innbyggere i kommunen, men i dag er det ca. 26 500. Fra å være liten kommune til å bli Norges 37 mest befolkede kommune, betyr at det har vært en rivende utvikling på mange områder.

- Hvis du lurer på hvorfor det ble som det ble her i Oppegård, kan jubileumsboken gi deg mange svar, forteller Haugen. Boken er ikke et historisk oppslagsverk, men vi har lagt vekt på gode tekster og mange bilder.

Kort om innholdet

Boken består i hovedsak av tre deler. Forfatter til første del er Karsten Alnæs, som trekker opp hovedlinjene i Oppegårds historie fra de eldste tider til ca. år 1000. Deretter kommer et kapittel om middelaldergårdene av Willy Østberg. Forfatter til siste kapittel i denne delen er Finn Erhard Johannessen, som skriver om Ljansgodsets historie.

I del to tar Finn Erhard Johannessen for seg tiden fra ca. 1900 og frem til krigsutbruddet i 1940. Neste kapittel handler om Oppegård under andre verdenskrig. Det er skrevet av Berit Nøkleby.

Del tre vil utgjøre bokas største del og beskrive Oppegårds moderne historie. Første kapittel har hovedvekt på utbygging og utvikling, med Berit Nøkleby som forfatter. Deretter følger et kapittel om kultur og sosialt liv av kulturjournalist i Østlandets Blad, Ole Endresen. Siste kapittel handler om folk og styresmakter av Ola Alsvik.

Hva har gledet deg mest i den tiden du har jobbet med boken?
- Det som har gledet meg mest gjennom det arbeidet som har pågått i alle disse årene er at nå forstår jeg Oppegårds egenart bedre, forteller Tore Haugen.

Han påstår at Oppegård ble verken øst eller vest, men noe midt i mellom. Om denne påstanden er korrekt finner du ut ved å lese boken selv. Boken koster kun 350 kroner, og selges på biblioteket og i bokhandleren på Kolbotn torg.

ikon_nyhetsbrev.jpg

ikon_gavekort.jpg

ikon_ebillett.jpg

Har du tid til å svare på vår markedsundersøkelse?