Kolbens Venner ble stiftet 22. mars 2006. Første mål var å samle inn nok penger til et flygel med høy kvalitet, som vil gi lokale talenter de beste forutsetninger for sin utvikling og samtidig bidra til at kulturhuset blir attraktivt for de beste solister og ensembler.
Aksjonen har samlet inn nok penger til å kjøpe et Steinway flygel, i tillegg ble det kjøpt inn et konsertpiano og det gamle flygelet ble restaurert.
Kolbens Venner er per i dag overtatt av vertskapet som jobber frivillig under arrangementene i Kolben. Spørsmål om Kolben venner kan rettes til Kolben kulturhus v/Britt Gustavsen, epost: britt@kolben.no.

Adresse: Kolbens Venner, PB 510, 1411 Kolbotn