Naturvernforbundet i Oppegård

Litt om NIO: Vi ønsker å bevare / skape et godt miljø for mennesker, planter og dyr. Vi ønsker å bevare vårt naturmangfold og fremme forståelsen for viktigheten av dette. Vi følger med på hva som skjer i Oppegård og tar tak i saker som er aktuelle for oss. Vi er høringsinstans for kommunale planer.

Informasjon

Kontakt

Navn Funksjon E-post Telefon
Siri Iversen      

ikon_nyhetsbrev.jpg

ikon_gavekort.jpg

ikon_ebillett.jpg

Har du tid til å svare på vår markedsundersøkelse?