Jubileumsbok - Oppegård gjennom 100 år

Manuset til jubileumsboka er snart ferdig. Det skal bli en jubileumsbok om Oppegårds utvikling gjennom 100 år. – Skal du forstå samtiden, må du kjenne fortiden, sier leder av bokkomiteen, Tore Haugen. Boka kommer i november.

Mye interessant lesing når boka blir ferdig, sier tidligere ordfører Tore Haugen (H). Nå er han leder av bokkomiteen, og ser frem til å få manuset trykket.

Bildetekst: Mye interessant lesing når boka blir ferdig, sier tidligere ordfører Tore Haugen (H). Nå er han leder av bokkomiteen, og ser frem til å få manuset trykket. (Tekst og foto, Jan Walbeck)

«Din kommune» inviterte Tore Haugen til en samtale om boka og arbeidet med å realisere prosjektet. Et naturlig møtested var biblioteket. Tore Haugen (83) er en travel mann med mange jern i ilden, men det er bokprosjektet som tar det aller meste av tiden hans. Haugen var høyreordfører i Oppegård fra 1969 til 1975 og fylkesordfører fra 1979til 1987. Haugen var også på Stortinget fra 1989 til 1993.

Et oppslagsverk
- Hvis du lurer på hvorfor det ble som det ble her i Oppegård, kan jubileumsboka gi deg mange svar, forteller Haugen. Boken blir ingen murstein, men vi legger vekt på gode tekster og mange bilder. Det ble også gitt ut en bok i forbindelse med kommunens 50-årsjubileum, men mye har skjedd etter 1965.

Du har vært aktiv politiker, skrevet beretningen om Oppegård Høyre og bodd i kommunen siden 1963. Har manuset gitt deg noen aha-opplevelser? - Ja, mange, sier Haugen. Det var mye jeg oppdaget som var nytt for meg. Jeg håper jubileumsboken blir et oppslagsverk for alle som er interessert i Oppegård. Jeg mener det er viktig og nyttig å kjenne sin egen bokommune.

Hvordan fikk du tak i alle bildene? - Vi inviterte innbyggerne til å finne frem gamle fotos fra album, skoffer og skap. Det resulterte i ca. 1 200 fotografier. I boka vil du finne 50-60 av dem. Nesten en tredjedel av boka blir bilder.

Alle bildene er digitalisert og vil bli tilgjengelig etter at boka er gitt ut. Noen bilder viser en pilkekonkurranse på Kolbotnvannet på slutten av 50-tallet, hvor formålet var en innsamlingsaksjon for å bygge Samfunnshuset. Det er i tillegg mange fotografier av personer og steder rundt om i kommunen.

Hvilke forfattere har dere fått med på laget? - Vi fikk alle de forfattere vi ønsket oss på første forsøk. Det er Karsten Alnæs, Willy Østberg, Finn Erhard Johannessen, Berit Nøkleby, Ola Alsvik og Ole Endresen. Mer om forfatterene finner du på bibliotekets nettsider.

Kort om innholdet
Boka vil i utgangspunktet bestå av tre deler. Forfatter til første del er Karsten Alnæs, som trekker opp hovedlinjene i Oppegårds historie fra de eldste tider til ca. år 1000. Deretter kommer et kapittel om middelaldergårdene av Willy Østberg. Forfatter til siste kapittel i denne delen er Finn Erhard Johannessen, som skriver om Ljansgodsets historie.

I del to vil Finn Erhard Johannessen ta for seg tiden fra ca. 1900 og frem til krigsutbruddet i 1940.. Neste kapittel handler om Oppegård under andre verdenskrig. Det er skrevet av Berit Nøkleby.

Del tre vil utgjøre bokas største del og beskrive Oppegårds moderne historie. Første kapittel har hovedvekt på utbygging og utvikling, med Berit Nøkleby som forfatter. Deretter følger et kapittel om kultur og sosialt liv av kulturjournalist i ØB, Ole Endresen. Siste kapittel vil handle om folk og styresmakter av Ola Alsvik.

Bokkomiteen
- En egen bokkomite har ledet arbeidet og drevet frem bokprosjektet, forteller Haugen. Komiteen består av Odd Harald Røst, oppnevnt av Formannskapet, Siri Iversen, oppnevnt av Oppegård historielag og historiker Vegard Arnesen, som også har vært prosjektleder og komiteens sekretær.

Før han løper videre, forteller Haugen at det har vært en utrolig spennende og krevende oppgave, og vi gleder oss til å se boka ferdig.

ikon_nyhetsbrev.jpg

ikon_gavekort.jpg

ikon_ebillett.jpg

Har du tid til å svare på vår markedsundersøkelse?