Slagrs kaller selv musikken sin for akustisk ambient, eller meditativ kammerfolkemusikk. Å ligge ned og lytte til musikk kan gi avspenning, en meditasjon der musikken leder oppmerksomheten. Det kan også være som en helt vanlig konsert, bare mer behagelig. Eller du kan tillate deg å flyte inn og ut av søvnen mens skillet mellom drøm og virkelighet viskes ut.

Publikum får utdelt liggeunderlag og teppe.