Søk støtte fra Oppegård 2015

Ditt arrangement i jubileumsåret 2015 kan søke om økonomisk støtte fra Oppegård 2015. Det er to søknadsfrister igjen: 31. desember 2014 og 1. juni 2015.

retningslinjer_tilskudd_banner_2015.jpg

Støtten (tilskuddene) som gis er penger som er bevilget til markeringen av jubileumsåret 2015. Dette er for å stimulere lokalsamfunnet, f.eks. frivillige organisasjoner og kommunale virksomheter, til å skape aktiviteter og arrangementer som er attraktive for Oppegårds innbyggere.

Pengene skal fordeles slik at arrangementet/aktiviteten når så mange innbyggere som mulig og fremmer så mange interesseområder som mulig. Det skal også tas hensyn til at det endelige programmet inkluderer alle deler av kommunen, både geografisk og aldersmessig. Det er ca. kr. 400 000, som skal fordeles mellom de to søknadsfristene. Det er allerede delt ut ca. kr. 500 000.

3. Hvem kan søke tilskudd?

Organisasjoner, lag og foreninger hjemmehørende i Oppegård, som driver ikke-kommersiell aktivitet.

4. Hva kan man søke tilskudd til?

Økonomisk støtte gis som aktivitetstilskudd og er ment å dekke søkers økte kostnader ved enten å lage nye aktiviteter eller utvikle eksisterende aktiviteter til å fremme jubileets formål.

Aktiviteter må:

  • være åpne for alle
  • foregå i Oppegård kommune
  • fremme innbyggernes kunnskap om egen kommune
  • gi innbyggerne gode opplevelser – bidra til å nå visjonen «Oppegård, et sted å elske»

Du kan lese mer om retningslinjer tilskudd fra Oppegård 2015 her.

   

ikon_nyhetsbrev.jpg

ikon_gavekort.jpg

ikon_ebillett.jpg

Har du tid til å svare på vår markedsundersøkelse?