Follo seniororkester (FSO) ble stiftet 19.06. 2006 med 20 medlemmer og er pr. idag 53, alle med lang fartstid på sine instrumenter – “nå profesjonelle – alle lønnet av NAV”.  Medlemmene kommer fra Akerskus, Oslo og Østfold – er aktive og opptatt med musikk i andre sammenheng i tillegg.

Det at medlemmene er pensjonister, setter orkesteret i stand til å arrangere konserter “midt på blanke formiddagen” – gjerne kl. 12.00.  For øvrig øver orkesteret annenhver mandag i Kolben kulturhus fra 10.00 – 14.00.  Konsertene følger  årvisst et “Vivaldi-mønster”: Vårkonsert, Sommerkonsert, Høstkonsert som regel i regi av Seniorakademiet i Oppegård og Julekonsert.

Programmet skiftes for hver konsert med solister fra egne og profesjonelle rekker, ikke minst talenter og elever fra kulrturskolene i Follo.  Det er stor bredde og variasjoner i repertoaret med høyt prestasjonsnivå som kjennetegner orkesteret.

FSO har forskjellige gruppper som påtar seg større eller mindre oppdrag for andre organisasjoner, institusjoner, pensjonistforeninger, og en årlig “sykehjemsturnè” til 12 sykehjem i Follo samt forskjellige arrangement i Kolben kulturhus.

FSO Storband har fått et meget godt renomè med konserter også “midt på blanke formiddagen” med fulle hus, og byr på svingende musikk med kjente jazzvokalister.

Vår hjemmeside: www.folloseniororkester.no