Kullebunden Jazz

Jazzklubben – et møtested som engasjerer, overrasker og begeistrer publikum

Jazzklubben skal skape fellesopplevelser av jazzmusikk basert på kvalitetskonserter, musikalsk bredde, satsing på unge talenter i Oppegård og Follo og være et møtested med et gjestfritt og tydelig vertskap

Kullebunden Jazz er en frivillig drevet klubb basert på demokratiske prinsipper. Klubbens plikter og oppgaver ivaretas av årsmøtet som er klubbens øverste myndighet. Klubbens medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet velger et styre som forestår den daglige driften.  Arrangementene er åpne for alle. Klubben er medlem av Norsk jazzforum og Østnorsk jazzsenter. Jazzklubben mottar økonomisk støtte fra Norsk kulturråd,  Østnorsk jazzsenter og Oppegård kommune.

Klubben er registrert i Brønnøysund-registeret.

Publisert
17. desember 2019
Skrevet av