Sentral-Asia ånder av tusenårig historie og eventyr. Ikke noe sted blir konturene av Silkeveiens historie og arkitektur tydeligere enn i regionens gamle steder og landskaper. Det var her Alexander den store, Djengis Khan og Timur Lenks riker oppsto, strålte en tid og falt fra hverandre. Under den russiske revolusjon ble Usbekistan, Kirigistan, Turkmenistan, Tadsjikistan og Kasakhstan innlemmet i Sovjetunionen, men landene fikk sin frihet ved Sovjetunionens fall. Hva er det som forener og skiller disse landene, både historisk og i dag?