Europabevegelsen: Ola Storeng

Om arrangementet

Hvordan skal vi forstå Hellas og grekerne? Mandag 24. februar kl. 19.00 - Sal 2 - Gratis adgang Hellas var en gang det ledende kulturområdet i Europa. Senere fulgte isolasjon, fattigdom og fremmedstyre. I 400 år var landet okkupert av det osmanske riket, skilt fra resten av Europa. Men i 1832 ble landet endelig selvstendig igjen. Landets historie har siden vært preget av uro og konflikter. Etter at Hellas ble medlem i EU, fulgte sterk økonomisk vekst, men i 2010 «sprakk bobla». Etter kraftige innstramninger er økonomien nå på bedringens vei, men problemene er mange. Hvordan skal vi egentlig forstå Hellas og grekerne? Var Anthony Quinn nær sannheten, da han i sin tid portretterte «Zorba the Greek»?

Ola Storeng er cand, oecon fra Universitetet i Oslo. Han ha vært avdelingsdirektør i Finansdepartementet med ansvar for pengepolitikk og internasjonal økonomi, og hadde også opphold ved Verdensbanken i Washington og ved OECD i Paris. I 1999 ble han Aftenpostens nye økonomiredaktør. Ola Storeng regner Hellas som sitt annet fedreland. Ola Storeng har besøkt Hellas hvert år siden 197+0-tallet, og dekket den greske krisen for Aftenposten. De siste årene har han også vært reiseleder for klassiske rundturer og vandreturer i regi av Temareiser i Fredrikstad.