Jugoslavia blir brukt om de tre etterfølgende, men separate stater som eksisterte i størstedelen av det 20. århundre på Balkan. Først et kongerike fra 1918 til 1941 bestående av serbere, kroater og slovenere, så en sosialistisk stat under ledelse av Josef Tito, og endelig Den føderale republikken Jugoslavia. Den siste ble dannet i 1992, og besto av Serbia, Kosova og Montenegro. I 2006 ble også den siste unionen oppløst. Blodige kriger fant sted da Jugoslavia sprakk. Hvordan har det gått med de ulike landene i føderasjonen siden?