Kullebunden Jazz

Kullebunden Jazz er en frivillig drevet klubb basert på demokratiske prinsipper. Klubbens plikter og oppgaver ivaretas av årsmøtet som er klubbens øverste myndighet. Klubbens medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet velger et styre som forestår den daglige driften. Arrangementene er åpne for alle. Klubben er medlem av Norsk jazzforum og Østnorsk jazzsenter. Jazzklubben mottar økonomisk støtte fra Norsk kulturråd, Østnorsk jazzsenter og Nordre Follo kommune.

Klubben er registrert i Brønnøysund-registeret.

 

Fotokreditering: Kåre Fintland