Vi har flere øvingslokaler og bandrom i kolben. Kontakt post@kolben.no for å leie øvingslokale