Parkering

Parkering

På kartet ovenfor vises de aktuelle parkeringsplassene i Kolbotn sentrum vest.

 

Døgnåpen P-kjeller under Kolbotn Torg: 700 plasser

Det er 2 timers gratis parkering inne i P-huset i senterets åpningstid, og deretter betaling pr. time.

Egen plass i parkeringshus forbeholdt HC med direkte adkomst til Kolben.

 

Kolbotn Torg ute

Betalt parkering 00-24 alle dager.

 

Rådhuset (syd) og Kapellveien: Betalt parkering i tidsrommet kl. 08.00-18.00, både på hverdager, lørdag og søndag. 

2 HC-plasser bak Kolben

 

Parkering Kolbotn Stasjon

Betalt parkering mandag til fredag mellom kl. 05.00 og kl. 17.00. Gratis parkering utenom disse tidene.

 

Pendlerparkering
Ved Kolbotn stasjon