Tjeneste Priser Rabatterte priser for leietagere med kulturelt og ideelt formål
Øvelse sal 1 Riggetid etter avtale Kr. 1200 per dag (inntil 6 timer)
Deretter kr. 200 per time
Øvelse sal 2 Riggetid etter avtale Kr. 800 per dag (inntil 6 timer)
Deretter kr. 150 per time
Øvelse sal 4 Riggetid etter avtale Kr. 800 per dag (inntil 6 timer)
Deretter kr. 150 per time
Forestilling sal 1 Kr. 1240 per time Kr. 2400 per dag (inntil 6 timer)
Deretter kr. 400 per time
Forestilling sal 2 Kr. 2470 per dag (inntil 6 timer)
Deretter kr. 410 per time
Kr. 1200 per dag (inntil 6 timer)
Deretter kr. 200 per time
Garderober Kr. 520 per kveld, per garderobe Kr. 250 per kveld, per garderobe
Verksted brukt som garderobe Kr. 1030 per kveld Kr. 500 per kveld
Billettavgift pr billett Etter avtale Kr. 10

Leie utover 6 timer per dag avtales særskilt.


Utstyr og annet

Tjeneste Priser Rabatterte priser for leietagere med kulturelt og ideelt formål
Liten lyspakke Sal 1: 3090 kr 
Sal 2: 1030 kr
Sal 1: 1200 kr 
Sal 2: 500 kr
Stor lyspakke Sal 1: 7220 kr
Sal 2: 3610 kr
Sal 1: 2750 kr 
Sal 2: 1200 kr
Liten lydpakke Sal 1: 3090 kr
Sal 2: 1030 kr
Sal 1: 1200 kr 
Sal 2: 500 kr
Stor lydpakke Sal 1: 7220 kr
Sal 2: 3610 kr
Sal 1: 2750 kr 
Sal 2: 1200 kr
Trådløs pakke
16 trådløse mygger
4120 kr
Evt. 360 kr per mic.
2000 kr 
Evt. 200 kr per mic.
Mobilt anlegg 2500 kr 1000 kr
AV-anlegg
m/videokanon, 
video-overhead, CD-, 
DVD- og VHS-spiller, 
talemikrofon.
2060 kr 800 kr
Projektor (alene) 1240 kr 500 kr
Amfi inne - Sal 1 1550 kr 900 kr
Amfi inne - Sal 2 520 kr 300 kr
Omrigg av saler 520 kr per time 300 kr per time
Tekniker (10 timer) 5500 kr 4500 kr
Riggehjelp/scenearb. 400 kr per time 300 kr per time
Annet fagpersonell 600 kr per time 550 kr per time

Leie utover 6 timer per dag avtales særskilt.
 

Vær oppmerksom på følgende:

Basisleie

Inkluderer strøm/varme, overlys i salen og amfi med stoler.

Amfi

Sal 1 og 2 kan leies med flatt gulv uten amfi.

Lys- og lydpakker

Velg mellom liten eller stor lyspakke, og liten eller stor lydpakke.

Konferanseutstyr

Huset har AV-utstyr for konferanse.

Myggesett

Det er mulig å leie trådløse mikrofoner.

Mobilt lydutstyr

Det er et mobilt lydanlegg, til bruk i foajeen.

Teknikker til lys og lyd

Dersom man leier stor lys- eller lydpakke kreves det at man i tillegg leier tekniker i 8 timer. I mange tilfeller er det også anbefalt at man leier tekniker når man leier liten lys- eller lydpakke, eller AV-pakke. Eksterne teknikere som benyttes til gjennomføring av arrangementer skal godkjennes av kulturhuset.

Utleie

Dersom du ønsker å leie Kolben må du fylle ut skjemaet "Forespørsel om leie av lokale i Kolben Kulturhus". Når du har gjort dette vil du motta et tilbud fra oss. Kulturhusleder har fullmakt til å inngå særskilte avtaler om andre utleiepriser etter nærmere vurdering.